ปั๊มลม

TIGER

เครื่องอัดลม ปั๊มลมขนาด 380 วัตต์ รุ่น TK-Series

TIGER

เครื่องอัดลม ปั๊มลมรอบมอเตอร์ 2,800 รอบต่อนาที รุ่น TG-WM Series

TIGER

ปั้มลมลูกสูบแบบ Single Stage รุ่น TG-Series ขนาด 7-10 กก.