ปากจับดอก

DREMEL

** รับประกันตามเงื่อนไขโรงงาน 6 เดือน ** MADE IN MEXICO ชุดปากจับดอก DREMEL รุ่น 4485 Dremel Quick-Change Collet Nut Set Overview : - The collet features small identification rings around its shank - For use with all rotary tools except discontinued Models 1, 2, and Series 1 or earlier of discontinued Models 260, 270 and 280 - Individual collets are compatible with Flex-Shaft tool handpieces #235 and #237 - Includes collets 480, 481, 482, 483 and a quick change collet nut - Type: Battery

DREMEL

** รับประกันตามเงื่อนไขโรงงาน 6 เดือน ** MADE IN MEXICO ชุดปากจับดอก No.236 Collets for Heavy Duty Flex-Shaft Handpiece No. 236. Collet Nos. 585, 586, 587, 590 - For Heavy Duty Flex-Shaft Handpiece No. 236.

DREMEL

** รับประกันตามเงื่อนไขโรงงาน 6 เดือน ** MADE IN MEXICO ปากจับหัวสว่าน รุ่น 4486 4486 Dremel Chuck The Dremel Chuck holds Dremel accessories without using a collet eliminating having to use the wrench and creating quick and easy accessory changes. Features : - Eliminate the collet and wrench when changing Dremel accessories - Accepts all accessory bits with 1/32" to 1/8" shanks Use with rotary tool models 275, 285, 395, 398, 400 750, 770, 800 and 780 - Also use with Dremel attachments 212, 225, and 575

PROXXON

หัวจับสว่าน

PROXXON

ปากกาจับ พร้อมหัวจับและแท่นวาง