ปากจับดอก

PROXXON

หัวจับสว่าน

PROXXON

ปากกาจับ พร้อมหัวจับและแท่นวาง