แคลมป์จับชิ้นงาน

INDEXA-SEIKI

For use in conjunction with all spindles on clamps with adjustable ‘U’ bars.

INDEXA-SEIKI

As Neoprene capped but suitable for clamping onto irregular shapes or angled workpieces.

INDEXA-SEIKI

Suitable for clamping sheet metal in welding applications.

INDEXA-SEIKI

For standard adjustable spindles.

INDEXA-SEIKI

For use with adjustable ‘U’ bar type clamps and solid bar type clamps that have bolt retainers.

INDEXA-SEIKI

For use with latch type toggle clamps.

INDEXA-SEIKI

To securely fix the clamp into position the base can be welded to the work surface.

INDEXA-SEIKI

Hold down action suitable for high production automotive type applications. Heavy duty forged components with hardened and ground pivot points. The users provide their own handle and bar and weld them to the clamp which is then welded to a base. The flexible mounting of these clamps allows them to be used in situations where standard clamps are not effective.

INDEXA-SEIKI

Collar Mounted Type (Threaded)

INDEXA-SEIKI

The straight line action which gives these plunger-style clamps extremely high loading capacities whilst maintaining compactness. These clamps also lock in the open position which allows a ‘pull’ to be exerted (for instance, in use with foam moulds). All models have tapped spindles for use with adjustable spindles.

INDEXA-SEIKI

Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.

INDEXA-SEIKI

With a low profile design suitable for use in applications requiring increased access to the actual workpiece.Available in eight sizes for general application in areas where a lower profile is required. Force applied downwards 90 to bar.

INDEXA-SEIKI

Fixed Spindle & Solid Bar Type

INDEXA-SEIKI

Designed to improve performance in fabrication and engineering clamping applications. The rapid clamping/unclamping made possible by the use of toggle clamps can greatly reduce machine/operator ‘down-time’ during all stages of production. Clamping Capacity - the forces stated are the maximum loads that can be applied without causing permanent deformation. Due to leverage ratios, the holding capacity will be greatest at the point on the bar nearest to the handle of the clamp and forces stated have been achieved at this point.

INDEXA-SEIKI

For various engineering and maintenance applications across all industrial sectors. A bright yellow epoxy coating gives the sliding jaw and J bar added protection, preventing significant deterioration and prolonging the life of the working parts.

FORCE

62103 VALVE SPRING COMPRESSOR 8" • For small and medium engines

FORCE

62102 VALVE SPRING COMPRESSOR • For overhead cam engines, specially desiged for O.H.C. engines

FORCE

62104 VALVE SPRING COMPRESSOR 12" • For multi-valve petrol and diesel engines, specially designed for difficult access and deep-seated multi-valve cylinder heads

FORCE

62105 VALVE SPRING COMPRESSOR • Universal overhead cam applying for most popular cars engines, including AUDI, CHRYSLER, INFINITY, HONDA, HYUNDAI, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE, SATURN, TOYOTA, VOLVO and VOLKSWAGEN

ATLAS

The straight line action which gives these plunger-style clamps extremely high loading capacities whilst maintaining compactness. These clamps also lock in the open position which allows a ‘pull’ to be exerted (for instance, in use with foam moulds). All models have tapped spindles for use with adjustable spindles.

ATLAS

The straight line action which gives these plunger-style clamps extremely high loading capacities whilst maintaining compactness. These clamps also lock in the open position which allows a ‘pull’ to be exerted (for instance, in use with foam moulds). All models have tapped spindles for use with adjustable spindles.

ATLAS

The straight line action which gives these plunger-style clamps extremely high loading capacities whilst maintaining compactness. These clamps also lock in the open position which allows a ‘pull’ to be exerted (for instance, in use with foam moulds). All models have tapped spindles for use with adjustable spindles.

ATLAS

Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.

ATLAS

Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.

ATLAS

Suitable for sealing chamber doors or mould closures. The latched bolts are threaded to allow easy adjustment and provide positive connection with latch plate.

ATLAS

With a low profile design suitable for use in applications requiring increased access to the actual workpiece. Available in eight sizes for general application in areas where a lower profile is required. Force applied downwards 90° to bar.

ATLAS

With a low profile design suitable for use in applications requiring increased access to the actual workpiece. Available in eight sizes for general application in areas where a lower profile is required. Force applied downwards 90° to bar.

ATLAS

With a low profile design suitable for use in applications requiring increased access to the actual workpiece. Available in eight sizes for general application in areas where a lower profile is required. Force applied downwards 90° to bar.

ATLAS

With a low profile design suitable for use in applications requiring increased access to the actual workpiece. Available in eight sizes for general application in areas where a lower profile is required. Force applied downwards 90° to bar.

ATLAS

With a low profile design suitable for use in applications requiring increased access to the actual workpiece. Available in eight sizes for general application in areas where a lower profile is required. Force applied downwards 90° to bar.

ATLAS

Designed to improve performance in fabrication and engineering clamping applications. The rapid clamping/unclamping made possible by the use of toggle clamps can greatly reduce machine/operator ‘down-time’ during all stages of production.

ATLAS

Designed to improve performance in fabrication and engineering clamping applications. The rapid clamping/unclamping made possible by the use of toggle clamps can greatly reduce machine/operator ‘down-time’ during all stages of production.

ATLAS

Designed to improve performance in fabrication and engineering clamping applications. The rapid clamping/unclamping made possible by the use of toggle clamps can greatly reduce machine/operator ‘down-time’ during all stages of production.

ATLAS

Designed to improve performance in fabrication and engineering clamping applications. The rapid clamping/unclamping made possible by the use of toggle clamps can greatly reduce machine/operator ‘down-time’ during all stages of production.

ATLAS

Designed to improve performance in fabrication and engineering clamping applications. The rapid clamping/unclamping made possible by the use of toggle clamps can greatly reduce machine/operator ‘down-time’ during all stages of production.

ATLAS

Designed to improve performance in fabrication and engineering clamping applications. The rapid clamping/unclamping made possible by the use of toggle clamps can greatly reduce machine/operator ‘down-time’ during all stages of production.

ATLAS

Designed to improve performance in fabrication and engineering clamping applications. The rapid clamping/unclamping made possible by the use of toggle clamps can greatly reduce machine/operator ‘down-time’ during all stages of production.

ATLAS

Designed to improve performance in fabrication and engineering clamping applications. The rapid clamping/unclamping made possible by the use of toggle clamps can greatly reduce machine/operator ‘down-time’ during all stages of production.

IRWIN RECORD : เครื่องมือช่าง

ปากกาตัวซี ยี่ห้อ IRWIN RECORD เป็นปากกาตัวซีที่นิยมสูงสุดทั้งใช้กับงานโลหะและ งานไม้ โครงสร้างแข็งแกร่งทนทาน แป้นหมุนได้จับยึดวัตถุหน้าเรียบหรือมีเหลี่ยมมุมได้

IRWIN RECORD : เครื่องมือช่าง

ปากกาตัวซี ยี่ห้อ IRWIN RECORD เป็นปากกาตัวซีที่นิยมสูงสุดทั้งใช้กับงานโลหะและ งานไม้ โครงสร้างแข็งแกร่งทนทาน แป้นหมุนได้จับยึดวัตถุหน้าเรียบหรือมีเหลี่ยมมุมได้