ด้ามกลิ้งตาย - ลูกกลิ้งลาย

SOLAR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ด้ามกลิ้งลาย Knupling Tool Holding มีให้เลือก 4 รุ่น