ด้ามจับมีดกลึง

WINTON : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ด้ามจับมีดกลึง เตเปอร์ มีให้เลือก 2 ขนาด