แม่เหล็กแท่นเจียร์สี่เหลี่ยม

SOLAR : เครื่องมือเวิร์คช็อป

แม่เหล็กแท่นเจียร แบบสี่เหลี่ยม Rectangular Chucks