เครื่องแม็กกล่อง

SPOT

เครื่องแม็กกล่องใช้ลม SPOT รุ่น SAF Free Size Air Stapler

SPOT

เครื่องแม็กกล่องใช้มือ SPOT รุ่น SHF Free Size Hand Strapler