เทปสแตนเลส

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

30 micron aluminium foil tape with liner and a high tack hot melt rubber adhesive.

BANDIMEX

เทปสแตนเลส BANDIMEX Band ความยาว 30 เมตร / ม้วน

BAND-IT อุปกรณ์แพ็คสินค้า เทปรัดสแตนเลส

เทปรัดสแตนเลส BAND-IT TOOL ความยาว 100 ฟุต / ม้วน