G.270

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ไขควงลมทรงปืนขนาด 1/4 นิ้ว ความเร็วเครื่องเปล่า 1,800 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

สกัดลมทรงปืน พร้อมดอกสกัด Kobe™ Hammer & Chisel Kit

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

สกัดลมทรงปืนรุ่นงานหนัก ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 2,100 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายลมระบบสั่น ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 8,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 18,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดลมขนาด 150 มม. (6 นิ้ว) ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 10,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายลมมาพร้อมสายและถุงเก็บฝุ่นจากการขัด ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 8,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ด้ามฟรีลมคอยาว ขนาดสแควร์ไดรฟ์มีให้เลือกทั้งรุ่น 1/2 และ 3/8 นิ้ว

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ด้ามฟรีลมขนาดสแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว เหมาะสำหรับงานถอดประกอบและติดตั้ง

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ด้ามฟรีลมขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว เหมาะสำหรับงานถอดประกอบและติดตั้ง

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอตรงรุ่นคอยาว แกน 6 มม. ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 25,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอตรงแกนขนาด 6 มม. ขนาดเล็กจับมั่นถนัดมือ

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอทำมุม 115 องศาแกน 6 มม. ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 22,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอมุมฉากแกน 6 มม. ความเร็วรอบเครื่องเปล่า 22,000 รอบต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

ชุดเครื่องขัดกระดาษทรายรุ่นมินิ มาพร้อมกับแผ่นขัดขนาด 2 และ 3 นิ้ว

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมรุ่นมินิ สำหรับใบเจียร์ขนาด 50 มม.

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมสำหรับใบเจียร์ขนาด 115 มม. (4.1/2 นิ้ว) กำลังมอเตอร์ 0.7 แรงม้า

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอตรงแกน 6 มม. รุ่นคอยาวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่งานที่ดีกว่า จับได้สองมือ

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมคอมุมฉาก เข้าถึงพื้นที่งานได้ง่าย กำลังรอบ 22,000 ต่อนาที

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

เครื่องเจียร์ลมมีให้เลือกทั้งใช้กับแผ่นเจียร์ขนาด 115 และ 125 มม.

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

บล็อกลมรุ่นงานหนักปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ ขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1 นิ้ว

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

บล็อกลมทรงปืนปรับหมุนซ้ายขวาได้ ขนาดสแควร์ไดรฟ์ 1 นิ้ว

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

สว่านลมทรงปืนสำหรับงานเจาะและขันสกรู ปากจับดอกได้ถึงขนาด 13 มม.

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

สว่านลมทรงปืนปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ สามารถใช้กับดอกสว่านได้ถึงขนาด 10 มม.

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

สว่านลมทรงปืนปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ สามารถใช้กับดอกสว่านได้ถึงขนาด 10 มม.

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

สว่านลมทรงปืนปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ จับดอกสว่านได้ถึงขนาด 10 มม.

KOBE TOOLS : เครื่องมือลม

สว่านลมทรงปืนรุ่นงานหนัก จับดอกสว่านได้ถึงขนาด 10 มม.