ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 100 - 300 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 78 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 65 - 125 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 80 - 100 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 80 - 150 มม.

INDEXA-SEIKI

ปากกาจับชิ้นงานขนาด 80 - 100 มม.