แบรนด์ SURUMI

SURUMI

ท่อลมความยาว 5 เมตร ขนาดตั้งแต่ 200 - 500 มม.

SURUMI

พัดลมถังกลมดูด-เป่า อเนกประสงค์ มีขนาดตั้งแต่ 8 - 24 นิ้ว (200 - 600 มม.)