พัดลมอุตสาหกรรม

MAKITA

พัดลมเอนกประสงค์ ใช้แบตเตอรี่ ปรับความเร็วได้ 3 ระดับ ใช้งานได้ยาวนาน

MAKITA

พัดลมเอนกประสงค์ ใช้แบตเตอรี่ ใช้งานต่อเนื่องได้ 3 ชั่วโมง ปรับความเร็วได้ 2 ระดับ