ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับเหล็ก

PROXXON

ปากกาจับชิ้นงาน จับได้กว้างสูงสุด : 34 มม.