แบรนด์ FIXMAN

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ประกอบด้วย เหล็กมาร์ค เหล็กส่ง เหล็กสกัด

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ประกอบด้วย คีม 4 ชิ้น

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ประกอบด้วย ค้อนตีกิ๊ป ค้อนยาง

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ประกอบด้วย ตะไบ 5 ชิ้น

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ประกอบด้วย ชุดประแจหกเหลี่ยม แบบต่างๆ

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ไขควงปากแบน และไขควงปากแฉก จำนวน 7 ชิ้น

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ประแจแหวนข้างปากตายข้าง 5 ชิ้น ขนาด 24 - 32 มม.

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ประแจแหวน 17 ชิ้น ขนาด 6-22 มม

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ประกอบด้วย ลูกบล็อก ด้ามบล็อก และอื่นๆ

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ประกอบด้วย ลูกบล็อก ด้ามบล็อก และอื่นๆ

FIXMAN : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดเครื่องมือ Blow Mould Case Tool Trays ประกอบด้วย ลูกบล็อก ด้ามบล็อก และอื่นๆ

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 และ 1/4 นิ้ว ด้ามบล็อก ข้อต่อบล็อก และอื่นๆ ทั้งหมด 65 ชิ้น พร้อมกล่อง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกชุด แบบยาว Deep Socket Set 1/2" ขนาดตั้งแต่ 10 -24 จำนวน 10 ตัว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกชุด แบบยาว Deep Socket Set 3/8" ขนาดตั้งแต่ 8 - 19 จำนวน 9 ตัว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกชุด แบบยาว Deep Socket Set 1/4" ขนาดตั้งแต่ 5 - 13 จำนวน 8 ตัว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก มีขนาดให้เลือก 3/8x10 และ 1/2x12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ด้ามข้อต่อแบบยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1/4 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกถอดหัวเทียน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8x16 - 1/2x21 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

หัวต่อด้ามสไลด์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1/4 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4Fx3/8M - 1/2Fx3/2M

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อต่ออ่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 1/2 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อดอกไขควง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 5/16 - 1/4 x 1/4

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ด้ามข้อต่อแบบยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 1/2 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกดาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ E10 - E20

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกดาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ E4 - E20

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกดาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ E4 - E8

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยมยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยมยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 24 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยมยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 14 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 24 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 14 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เครื่องขูดสี Scraper ใช้สำหรับขูดสี กาว สีโป๊ว หรือสิ่งสกปรกต่างๆ

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เกรียงโป้วสี ด้ามไม้ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 4 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

คัทเตอร์ ขนาดเล็ก Snap Off Knife ขนาดใบมีด 9 มม

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

อะไหล่ใบมีดคัตเตอร์ Snap off Knife Blade ขนาด 18 มม

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

คัทเตอร์ สามใบมีด Snap Off Knife ขนาดใบมีด 18 มม

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เหล็กสกัดปากแหลม ด้ามหุ้มยางจับกระชับมือ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

คีมหนีบแหวนงอ 90° ด้ามหุ้มยาง มีขนาดให้เลือก 6 นิ้ว และ 7 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที - หัวท็อกซ์ มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ T10x100 - T40x150 มม.