คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

คีมปอกสายไฟ FIXMAN ขนาด 6 นิ้ว Wire Stripping Pliers

FIXMAN : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมปอกสายไฟ FIXMAN ขนาด 5 นิ้ว Wire Stripper

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายไฟ FIXMAN มีให้เลือกทั้งขนาด 6 และ 8 นิ้ว Cable Cutter - FMA1501,