เครื่องมือวัดละเอียด

FIXMAN : เครื่องมือวัดละเอียด

ฉากเหล็ก FIXMAN มีสองขนาดให้เลือก Square - FMG0201, FMG0202