เครื่องมือช่าง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกชุด แบบยาว Deep Socket Set 1/2" ขนาดตั้งแต่ 10 -24 จำนวน 10 ตัว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกชุด แบบยาว Deep Socket Set 3/8" ขนาดตั้งแต่ 8 - 19 จำนวน 9 ตัว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกชุด แบบยาว Deep Socket Set 1/4" ขนาดตั้งแต่ 5 - 13 จำนวน 8 ตัว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก มีขนาดให้เลือก 3/8x10 และ 1/2x12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ด้ามข้อต่อแบบยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1/4 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกถอดหัวเทียน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8x16 - 1/2x21 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

หัวต่อด้ามสไลด์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1/4 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4Fx3/8M - 1/2Fx3/2M

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อต่ออ่อน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 1/2 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อดอกไขควง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 5/16 - 1/4 x 1/4

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ด้ามข้อต่อแบบยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 1/2 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกดาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ E10 - E20

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกดาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ E4 - E20

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกดาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ E4 - E8

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยมยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยมยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 24 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยมยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 14 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 24 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกหกเลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 14 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เครื่องขูดสี Scraper ใช้สำหรับขูดสี กาว สีโป๊ว หรือสิ่งสกปรกต่างๆ

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เกรียงโป้วสี ด้ามไม้ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 4 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

คัทเตอร์ ขนาดเล็ก Snap Off Knife ขนาดใบมีด 9 มม

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

อะไหล่ใบมีดคัตเตอร์ Snap off Knife Blade ขนาด 18 มม

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

คัทเตอร์ สามใบมีด Snap Off Knife ขนาดใบมีด 18 มม

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เหล็กสกัดปากแหลม ด้ามหุ้มยางจับกระชับมือ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

คีมหนีบแหวนงอ 90° ด้ามหุ้มยาง มีขนาดให้เลือก 6 นิ้ว และ 7 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลมด้ามไฟเบอร์ หุ้มยาง Bell Pein Hammer ขนาด 12 และ 16 ออนซ์

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ค้อนตีกิ๊ปด้ามไฟเบอร์ หุ้มยาง Mechanic Hammer ขนาด 300 และ 500 g

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ค้อนหงอนโค้งด้ามไฟเบอร์ หุ้มยาง Claw Hammer มีให้เลือก 3 ขนาด

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เหล็กส่ง เหล็กส่งด้ามหุ้มยางจับกระชับมือ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 2 - 10 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เหล็กส่งตะปู ด้ามหุ้มยางจับกระชับมือ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 2 - 6 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เหล็กมาร์ค ด้ามหุ้มยางจับกระชับมือ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 2 - 10 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เหล็กสกัดปากจิ้งจก ด้ามหุ้มยางจับกระชับมือ ขนาด 6 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เหล็กสกัดปากแบน ด้ามหุ้มยางจับกระชับมือ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 12 - 18 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เหล็กสกัด ด้ามหุ้มยาง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เหล็กสกัด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวมน ด้ามหุ้มยางกันลื่น ฟัน 75 ซี่ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 1/2 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดไขควงด้ามหุ้มยาง ปากแบน ปากแฉก ทั้งหมด 8 ชิ้น

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดไขควงด้ามหุ้มยาง ปากแฉก ทั้งหมด 7 ชิ้น