เครื่องมือเวิร์คช็อป

FIXMAN : เครื่องมือเวิร์คช็อป

ปากจับชิ้นงานรูปตัวซี FIXMAN มีขนาดตั้งแต่ 1 - 10 นิ้ว C-Clamp - FMQ Series