ประแจชุด ประแจแหวน-ปากตาย

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6x7 - 30x32 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจปากตาย 8 ชิ้น พร้อมซอง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจปากตาย 10 ชิ้น พร้อมซอง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจแหวน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6x7 - 30x32 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน ทั้งหมด 8 ชิ้น พร้อมซอง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวน ทั้งหมด 10 ชิ้น พร้อมซอง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจแหวนข้างปากตายข้าง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 32 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวนข้างปากตายข้าง ทั้งหมด 11 ชิ้น พร้อมซอง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวนข้างปากตายข้าง ทั้งหมด 14 ชิ้น พร้อมซอง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดประแจแหวนข้างปากตายข้าง ทั้งหมด 23 ชิ้น พร้อมซอง