บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2 และ 1/4 นิ้ว ด้ามบล็อก ข้อต่อบล็อก และอื่นๆ ทั้งหมด 65 ชิ้น พร้อมกล่อง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/4" ด้ามบล็อก ข้อต่อบล็อกทั้งหมด 37 ชิ้น พร้อมกล่อง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/4" ด้ามบล็อก ข้อต่อบล็อกทั้งหมด 42 ชิ้น พร้อมกล่อง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 3/8" ด้ามบล็อก ข้อต่อบล็อกทั้งหมด 20 ชิ้น พร้อมกล่อง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2" ด้ามบล็อก ข้อต่อบล็อกทั้งหมด 25 ชิ้น พร้อมกล่อง

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ชุดลูกบล็อกขนาด 1/2" ด้ามบล็อก ข้อต่อบล็อกทั้งหมด 26 ชิ้น พร้อมกล่อง