ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที - หัวท็อกซ์ มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ T10x100 - T40x150 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอล มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 2.5x100 - 8x200

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 3x100 - 8x200 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที - หัวบอล มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 4x150 - 8x200 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวแอล - หัวท็อกซ์ มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ T10x100 - T40x150

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยมด้ามตตัวแอล - หัวบอล มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 3x100 - 8x200 มม

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 12 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 10ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 1/2

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 12 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 1/2 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 12 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมรุ่นยาวพิเศษ 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 10 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1.5 - 12 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยม แบบพับ ขนาดตั้ังแต่ T10 - T40

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยม แบบพับ ขนาดตั้ังแต่ H5/64 - H1/4

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจหกเหลี่ยม แบบพับ ขนาดตั้ังแต่ H1.5 - H6

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยม 9 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 3/8

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 10 ตัว ขนาดตั้งแต่ 1/16 - 1/2

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ประแจบล็อคตัวที มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 19 มม.