แบรนด์ HEKAR

HEKAR เครื่องมือช่าง

คีมถ่างแหวน ปากแบน ขนาด 175 มม.

HEKAR เครื่องมือช่าง

คีมหนีบแหวน ปากงอ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 138 - 300 มม.

HEKAR เครื่องมือช่าง

คีมหนีบแหวน ปากตรง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 138 - 300 มม.

HEKAR เครื่องมือช่าง

คีมถ่างแหวน ปากงอ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 138 - 300 มม.

HEKAR เครื่องมือช่าง

คีมถ่างแหวน ปากตรง ใช้ถ่างแหวนลูกสูบ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 138 - 300 มม.