ตลับเมตร ล้อวัดระยะ วัดระยะเลเซอร์

HOBAYASHI : ตลับเมตร ล้อวัดระยะ วัดระยะเลเซอร์

Measuring Wheel คุณสมบัติพิเศษ เมื่อไม่มีการใช้งานภายในเวลา 5 นาที หน้าจอแสดงผลจะดับลงและสามารถบันทึกหน่วยความจำได้ มีให้เลือก 2 รุ่น