เครื่องสูบน้ำ

ISE : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ชนิดเสื้อมอเตอร์เหล็กหล่อ เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดเหล็กหล่อที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาวะที่ต้องการความทนทาน

ISE : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ชนิดเสื้อมอเตอร์เหล็กหล่อ เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดเหล็กหล่อที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาวะที่ต้องการความทนทาน

ISE : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ชนิดเสื้อมอเตอร์เหล็กหล่อ เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดเหล็กหล่อที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาวะที่ต้องการความทนทาน

ISE : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ชนิดเสื้อมอเตอร์เหล็กหล่อ เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดเหล็กหล่อที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสภาวะที่ต้องการความทนทาน

ISE : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำตัวเสื้อมอเตอร์เหล็กหล่อใบพัดแบบ Vortex เหมาะกับงานน้ำปนโคลน,น้ำเสียโรงงานผลิตอาหาร และน้ำด้านเกษตรกรรม

ISE : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำตัวเสื้อมอเตอร์อลูมิเนียมจึงมีน้ำหนักเบา และมีความแข็งแรงคงทน เหมาะกับงานระบายน้ำฝน,ในโครงการก่อสร้าง,งานระบายน้ำในสระน้ำ

ISE : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เป็นเครื่องสูบน้ำตัวเสื้อมอเตอร์สแตนเลสจึงมีน้ำหนักเบา ใบพัดแบบ Vortex เหมาะกับงานน้ำปนสารเคมีเจือจาง,น้ำวนในบ่อเลี้ยงปลาและการระบายน้ำทั่วไป