เครื่องมืออัดจารบี

Best Seller

KOSHIN PUMP เครื่องมืออัดจารบี

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร เหมาะสำหรับน้ำมันที่มีความหนืดสูงและต่ำ เช่น ดีเซล น้ำมันครื่อง น้ำมันก๊าซ

KOSHIN PUMP เครื่องมืออัดจารบี

เครื่องสูบน้ำมันความหนืดสูง แบบคันโยก เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร

KOSHIN PUMP เครื่องมืออัดจารบี

เป็นเครื่องสูบน้ำมันสำหรับถังขนาด 200 ลิตร เหมาะสำหรับ น้ำมันที่มีความหนืดต่ำ เช่น ดีเซล โดยหมุนหนึ่งรอบสามารถสูบน้ำมันได้ 1 ลิตร มีตัวกรองป้องกันเศษวัสดุ