คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลา U-HEAD INDENT DIE ได้ตั้งแต่ R8-R325 หรือ 10-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลา U-HEAD หัวหกเหลี่ยม 50-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลา U-HEAD หัวหกเหลี่ยม 16-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลา C-HEAD หัวหกเหลี่ยม 16-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลา C-HEAD หัวหกเหลี่ยม 16-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแบบแยกปั๊ม ใช้กับปั๊มที่มีแรงดัน 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลา C-HEAD หัวหกเหลี่ยม 16-400 มม.2 หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกต่อการใช้งาน

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

ใช้กับปั้มที่มีแรงดัน 700 bar/ 10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ถอยกลับได้อัตโนมัติ

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำดายในตัวแบบ ANDERSON ย้ำได้ 70-380 มม2. ปากคีมกว้าง 38 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

ใช้กับปั้มที่มีแรงดัน 700 bar/ 10000 psi เคลื่อนตัวจังหวะเดียว ถอยกลับได้อัตโนมัติ

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำดายในตัวแบบ ANDERSON ย้ำได้ 70-380 มม2. ปากคีมกว้าง 38 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำดายในตัวแบบ ANDERSON ย้ำได้ 25 - 240 มม2. ปากคีมกว้าง 35.8 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

ย้ำหางปลาหัวหกเหลี่ยม 16 - 400 มม2. ปากคีมตัว C กว้าง 44 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

ย้ำหางปลาหัวหกเหลี่ยม 16 - 400 มม2. ปากคีมตัว C กว้าง 32 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมตัดปากเปิดแบบกรรไกรใช้งานง่ายไม่ติดขัด

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมตัด ปอก ย้ำ ใช้กับปลั๊กขนาด Modular Plug RJ22, RJ-11 และ RJ45

FIRST FOREVER - KUDOS

คีมปอกสายโคเอเชี่ยว COAXIAL CABLE STRIPPERS ใช้ปอกสายโคเอเชี่ยว RG59

FIRST FOREVER - KUDOS

คีมปอกสายโคเอเชี่ยว COAXIAL CABLE STRIPPERS ใช้ปอกสายโคเอเชี่ยว RG 6

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลา CE รุ่นมีสปริงถ่าง ย้ำได้ตั้งแต่ขนาด 1.75 - 10 มม2

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาเปลือย Ratchet Crimping Tools มีให้เลือก 2 รุ่น

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหัวต่อสาย-รูปหัวหมาก Insulation Terminal #1.25 - 5.5

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลารถรนต์เปลือย ตั้งแต่ขนาด 0.5 - 6.0 มม2.

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหัวต่อสาย-รูปหัวหมาก #N1.25 - N5.5 และสลิฟกันน้ำ BS1 - BS6

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลาแอร์เปลือย ตั้งแต่ขนาด 0.5 - 2.5 มม2

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลารูปธงหุ้ม ตั้งแต่ขนาด 1.5 - 2.5 มม2.

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลา CE ตั้งแต่ขนาด 0.5 - 10 มม2.

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหางปลา CE ตั้งแต่ขนาด 16 - 35 มม2

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำหัวต่อสาย RG ใช้สำหรับย้ำหัวต่อสายในระบบสื่อสารต่างๆ

FIRST FOREVER - KUDOS : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิ

คีมย้ำข้อต่อสาย FIBER OPTIC ใช้สำหรับย้ำข้อต่อสายใยแก้วนำแสง