เครื่องมือช่าง

FIRST FOREVER - KUDOS

คีมตัดสายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 400 มม2 น้ำหนักเบา

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

ปืนดึงเคเบิ้ลไทด้ามพลาสติก ใช้ดึงเคเบิ้ลไทหน้ากว้าง 2.2 - 4.8 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

ปืนดีงเคเบิ้ลไทด้ามโลหะ ใช้ดึงเคเบิ้ลไทหน้ากว้าง 2.2-4.8 มม. และตัดเคเบิ้ลไทให้ขาดได้โดยอัตโนมัติ

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือปอกสายไฟ CABLE STRIPPERS ใช้ปอกสายไฟขนาด 185 - 400 ตาราง มม. หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง ชนาด 25 - 36 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

เครื่องมือปอกสายไฟ CABLE STRIPPERS ใช้ปอกสายไฟขนาด 16 - 300 ตาราง มม. หรือ เส้นผ่าศูนย์กลาง ชนาด 8 - 28 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

ตัดลวดเหล็กได้ขนาด 9 มม. ลวดสลิงถัก ขนาด 12 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS

ตัดท่อพีวีซีได้ถึงขนาด 2" หรือขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS

ตัดท่อพีวีซีได้ถึงขนาด 1.1/4" หรือขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS

ตัดท่อพีวีซีได้ถึงขนาด 1" หรือขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายไฟรุ่นเฟืองทด ตัดสายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 240 มม2 ตัดสายโทรศัพท์ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายไฟ สายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 500 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล สายไฟทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 240 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายเคเบิ้ล ทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 95 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือช่าง

คีมตัดสายไฟ ทองแดงและอลูมิเนียม ตัดได้ถึง 70 มม.