เครื่องมือไฮโดรลิค

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เป็นปั๊มความเร็ว 2 จังหวะ 700 bar / 10000 psi ปรับแรงดันได้จากภายนอก

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เป็นปั๊มความเร็ว 2 จังหวะ 700 bar / 10000 psi ปรับแรงดันได้จากภายนอก

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เป็นปั๊มความเร็ว 2 ระดับ 700 bar / 10000 psi ปรับแรงดันได้จากภายนอก

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เป็นปั๊มความเร็ว 2 ระดับ 700 bar / 10000 psi ปรับแรงดันได้จากภายนอก

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

หัวคีมตัดน็อตตัวเมียไฮโดรลิค แบบ DOUBLE BLADE มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M16-M27

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

หัวคีมตัดน็อตตัวเมียไฮโดรลิค แบบ SINGLE BLADE มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M6-M48

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดน็อตตัวเมียไฮโดรลิค หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกในการใช้งาน แรงดันสูงสุด 700 bar

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดน็อตตัวเมียไฮโดรลิค หัวคีมหมุนได้ 180 องศา สะดวกในการใช้งาน แรงดันสูงสุด 600 bar

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องน็อคเอาท์ไฮโดรลิค ทำงานด้วยหัวขับเคลื่อนน็อคเอาท์ PDV-10 และปั๊ม 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องน็อคเอาท์ไฮโดรลิค เป็นชุดกะทัดรัด เหมาะสำหรับหน้างานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องน็อคเอาท์ไฮโดรลิค เป็นชุดกะทัดรัด เหมาะสำหรับหน้างานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องดัดบัสบาร์ไฮโดรลิค ขับเคลื่อนได้ด้วยปั๊ม 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องดัดบัสบาร์ไฮโดรลิค ขับเคลื่อนได้ด้วยปั๊ม 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องเจาะเหล็กไฮโดรลิค ขับเคลื่อนด้วยปั๊ม 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องตัดบัสบาร์ไฮโดรลิค ขับเคลื่อนด้วยปั๊ม 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องตัดบัสบาร์ไฮโดรลิค ขับเคลื่อนด้วยปั๊ม 700 bar / 10000 psi

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

หัวคีมล๊อคด้วยสลัก ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

หัวคีมล็อคด้วยสลัก ใบมีดกิลโยติน เลื่อนลงตามร่องเหล็กได้ดีกว่า ช่วยให้ตัดสายไฟได้เร็วโดยไม่ติดขัด

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทซ์ควบคุม

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

หัวคีมล็อคแบบสลักกลอน เปิดง่ายใส่สายง่าย ใบมีดกิลโยติน เลื่อนลงตามร่องเหล็กได้ดีกว่า ช่วยให้ตัดสายไฟได้เร็วโดยไม่ติดขัด

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

หัวคีมล็อคแบบสลักกลอน เปิดง่ายใส่สายง่าย ใบมีดกิลโยติน เลื่อนลงตามร่องเหล็กได้ดีกว่า ช่วยให้ตัดสายได้เร็วโดยไม่ติดขัด

FIRST FOREVER - KUDOS :เครื่องมือไฮโดรลิค

ใช้ตัดสายในจุดที่ห่างออกไปได้ด้วยสวิทช์ควบคุม

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

หัวคีมล็อคแบบสลักกลอน เปิดง่ายใส่สายง่าย ใบมีดกิลโยตินเลื่อนลงตามร่องเหล็กได้ดีกว่าช่วยให้ตัดสายได้เร็วโดยไม่ติดขัด

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 60 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 85 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 54 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 45 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 24 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Li-ion Batt & Charger ตัดสายอลูมิเนียมและทองแดงได้สูงสุด 24 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Li-ion Batt & Charger ตัดได้สูงสุดที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Ni-cd Batt & Charger ตัดสายโทรศัพท์ได้สูงสุดที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Li-ion Batt & Charger ตัดได้สูงสุดที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 54 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Ni-cd Batt & Charger ตัดได้สูงสุดที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 54 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ With Li-ion Batt & Charger ตัดได้สูงสุดที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.

FIRST FOREVER - KUDOS : เครื่องมือไฮโดรลิค

คีมตัดชาร์จแบตเตอรี่ BATTERY OPERATED CUTTER ตัดได้สูงสุดที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.