เครื่องมือวัดภาคสนาม

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้เลย ย่านการวัดแบบออโต้

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กสามารถใส่กระเป๋าเสื้อได้เลย ย่านการวัดแบบออโต้

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เหมาะสำหรับงานทั่วไป ใช้งานง่ายราคาประหยัด

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรม แบบ TRUE-RMS และ วัดอุณหภูมิได้ 6040 หลัก พร้อมจอแสดงผล Bar Graph

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรม แบบ TRUE-RMS 6040 หลัก พร้อมจอแสดงผล Bar Graph

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงด้วยระบบ TRUE-RMS 1000V ทั้ง AC และ DC

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงด้วยระบบ TRUE-RMS 1000V ทั้ง AC และ DC

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงด้วยระบบ TRUE-RMS 1000V ทั้ง AC และ DC

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงด้วยระบบ TRUE-RMS 1000V ทั้ง AC และ DC

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคลมป์มิเตอร์ รุ่น KEW MATE 2000 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมีแคลมป์ในตัว สามารถวัดกระแสได้สูงสุด 60A ทั้ง AC และ DC

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคลมป์มิเตอร์ รุ่น KEW MATE 2001 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมีแคลมป์ในตัว สามารถวัดกระแสได้สูงสุด 100A ทั้ง AC และ DC

KYORITSU

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ + AC/DC แคลมป์มิเตอร์ รุ่น KEW 2012R ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมีแคล้มป์ในตัว สามารถวัดกระแสได้สูงสุด 120A ทั้ง AC และ DC แบบ TRUE-RMS

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์สำหรับวัดกระแส AC เพียงอย่างเดียวสามารถวัดได้สูงสุดที่ 200A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.IV 600V

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1 CAT.IV 600V

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS สามารถวัดได้ทั้ง ACV, DCV ที่ 600V และ ACA, DCA สูงสุดที่ 1000A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ สำหรับงานที่ต้องการกระแสสูงๆ สามารถวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 2000A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS สามารถวัดได้ทั้ง ACA ที่ DCA สูงสุดที่ 2000A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ สำหรับงานทั่วไป สามารถวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 100A ปากแคลมป์แบบก้ามปู

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์สำหรับวัด DCA สูงสุดที่ 120 mA ความละเอียดที่ 0.01 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สำหรับงานวัดกระแส สามารถวัด ACA สูงสุดที่ 500A, ปากคีบขนาด 40 mm.

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สามารถวัด ACA สูงสุดที่ 1000A ด้วยปากแคล้มป์ขนาด 68 mm.

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS สามารถวัด ACA สูงสุดที่ 1000A ด้วยปากแคล้มป์ขนาด 68 mm.

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 200A ความละเอียดที่ 0.01 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 100A ความละเอียดที่ 0.001 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 100A ความละเอียดที่ 0.001 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 200A ความละเอียดที่ 0.001 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัด ACA สูงสุดที่ 100A ความละเอียดที่ 0.001 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61010-1 CAT III 300V สามารถวัด 40/400A/AC

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์งานทั่วไป สามารถวัดได้ทั้ง ACA ที่ 750V และ ACA สูงสุดที่ 600A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ รุ่น 2117R Accurate reading with True RMS 60/600/1000A auto-ranging

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ สามารถวัดได้ทั้ง ACA, DCA ที่ 600V และ ACA สูงสุดที่ 600A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ สามารถวัดได้ทั้ง ACV ที่ 750V, DCV ที่ 1000V และ ACA สูงสุดที่ 2000A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์แบบ TRUE-RMS ACV ที่ 750V, DCV ที่ 1000V และ ACA สูงสุดที่ 2000A

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมพ์มิเตอร์สามารถวัดได้ ACA ได้ 600A และ DCA ได้ 1000A วัด ACV, DCV ได้ 600A วัดค่าแบบ RMS และ วัด OHM, HZ ได้

KYORITSU

ดิดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 20A ความละเอียดที่ 1 mA

KYORITSU

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็กวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 300A ความละเอียดที่ 0.01A

KYORITSU

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ สำหรับงานทั่วไป สามารถวัดได้ทั้ง ACA และ DCA สูงสุดที่ 400A

KYORITSU

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ใช้งานง่ายสามารถวัดแรงสูงสุดที่ 1000V ทั้ง AC และ DC

KYORITSU

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ใช้งานง่ายสามารถวัดแรงสูงสุดที่ 600V ทั้ง AC และ DC