เครื่องมือวัดละเอียด

KYORITSU

เครื่องวัดความต้านทานดินแบบเข็ม Analog Earth Resistance Tester รุ่น 4102A มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดินแบบเข็ม ใช้งานง่าย ราคาประหยัด ช่วงการวัด 0-1200 โอห์ม มิเตอร์วัดความต้านทานดินของ Kyoritsu เป็นมิเตอร์ที่สูงด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก ผู้ใช้งานทั่วไปเสมอมา ด้วยวงจรที่จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างคงที่ ทำให้มีผลกระทบต่อวงจรที่วัดค่าน้อยมาก (The effect of commercial frequencies and a synchronous rectifying circuit) นอกจากนี้ ยังใช้วัดแรงดันไฟฟ้าของ ระบบสายดิน (Earth voltage) ได้ด้วย

KYORITSU

เครื่องวัดความต้านทานดิน Earth Resistance Tester รุ่น 4105A / 4105-H มิเตอร์วัดค่าความต้านทานดินแบบดิจิตอล ใช้งานง่าย ช่วงการวัด 0-1200 โอห์ม ได้มาตรฐาน IEC 529 IP64

KYORITSU

แคล้มป์วัดความต้านทานดิน Clamp Earth Resistance Tester รุ่น 4200 แคล้มป์มิเตอร์วัดความต้านทางดิน ใช้งานง่วยพกพาสะดวก สามารถนำไปคล้องกับสายดินแล้วอ่านค่าได้เลย วัด 0-1200 โอห์ม

KYORITSU

New earth Clamp Tester รุ่น 4202

KYORITSU

เครื่องวัดความต้านทานดิจิตอล Earth Resistance Testser รุ่น 4106

KYORITSU

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 2000 เมกะโอห์ม ที่ 1000V รุ่น 3005A 3007A มีไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทดสอบฉนวนกันความร้อนแบบดิจิตอล/ต่อเนื่อง ท่านไม่เพียงแต่อนุญาตให้มีฉนวนกันความร้อน วัดความต้านทานที่สามจัดอันดับแรงดันทดสอบ (250V, 500V และ 1000V) และการทดสอบความต่อเนื่อง แต่ยังมีจำนวนของคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการอ่าน bargragh ของความต้านทานฉนวนกันความร้อนอัตโนมัติ null ฟังก์ชั่นสำหรับการทดสอบความต่อเนื่องฟังก์ชัน Trac-ล๊อค เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ (รุ่น 3007A เท่านั้น) ฯลฯ เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน / ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา รุ่น 3005A

KYORITSU

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน Insulation Tester รุ่น 3321A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบอนาล็อกสามารถวัดค่าได้ 2000 เมกะโอห์ม ที่ 1000V

KYORITSU

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา Insulation and Continuity Tester รุ่น 3007A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 2000 เมกะโอห์ม ที่ 1000V รุ่น 3005A 3007A มีไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทดสอบฉนวนกันความร้อนแบบดิจิตอล/ต่อเนื่อง ท่านไม่เพียงแต่อนุญาตให้มีฉนวนกันความร้อน วัดความต้านทานที่สามจัดอันดับแรงดันทดสอบ (250V, 500V และ 1000V) และการทดสอบความต่อเนื่อง แต่ยังมีจำนวนของคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการอ่าน bargragh ของความต้านทานฉนวนกันความร้อนอัตโนมัติ null ฟังก์ชั่นสำหรับการทดสอบความต่อเนื่องฟังก์ชั่น Trac-ล๊อค เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ (รุ่น 3007A เท่านั้น) ฯลฯ

KYORITSU

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง High Voltage Insulation Tester รุ่น 3132A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบอนาล็อกสามารถวัดค่าได้ 400 เมกะโอห์ม ที่ 1000V

KYORITSU

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน Insulation Tester รุ่น 3165 / 3166 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบอนาล็อกสามารถวัดค่าได้ 1000 เมกะโอห์ม ที่ 500V (รุ่น 3165) 2000 เมกะโอห์ม ที่ 1000V (รุ่น 3166)

KYORITSU

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา Insulation and Continuity Tester รุ่น KEW 3121A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 100 กิกะโอห์ม ที่ 2,500V รุ่น 3131A มีประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบและมีคุณสมบัติต้านทานรวมทั้งนำการทดสอบการปรับตัวเป็นศูนย์สำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องที่ช่วยประหยัดเวลา, ความสะดวกในการที่ชัดเจนในการอ่านระดับสว่างและเตือนวงจรชีวิต

KYORITSU

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา Insulation and Continuity Tester รุ่น KEW 3122A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 200 กิกะโอห์ม ที่ 5,000V รุ่น 3132A เป็นที่จะใช้ฉนวนกันความร้อนและ continuilty ทดสอบสูงขนาดกะทัดรัดและง่าย ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IEC 61010-1 ความปลอดภัยที่เข้มงวดก็มีระดับการป้องกัน IP ของ IP54 และเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมากขึ้น เครื่องมือที่มี 3 ช่วงทดสอบฉนวนกันความร้อนในช่วง 3 ความต่อเนื่องและความต้านทาน 500 ช่วง

KYORITSU

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา Insulation and Continuity Tester รุ่น KEW 3123A เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 400 กิกะโอห์ม ที่ 100,000V

KYORITSU

เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน/ค่าความต่อเนื่อง ขนาดเล็กและเบา Insulation and Continuity Tester รุ่น 3124 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 100 กิกะโอห์ม ที่ 1kV-10kV

KYORITSU

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง High Voltage Insulation Tester รุ่น 3125 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 1 เทลาร์โอห์ม ที่ 5,000V

KYORITSU

เครื่องทดสอบฉนวนแบบดิจิตอล รุ่น 3126

KYORITSU

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง Highvoltage Insulation Tester รุ่น 3128 เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวนแบบดิจิตอลสามารถวัดค่าได้สูงสุด 35 เทลาร์โอห์ม ที่ 12,000V เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูงที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ พร้อมฟังก์ชั่นวินิจฉัยความผิดปกติ เครื่องมี 6 ย่านแรงดัน 6 ได้แก่ 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V, 12000V และสามารถวัดได้สูงถึง 35TΩ เหมาะสำหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นฉนวนของสายไฟ หม้อแปลง มอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สวิทช์แรงดันสูง ตัวฉนวน การเดินสายไฟฟ้า ฯลฯ และยังเป็นประโยชน์สำหรับการคำนวณระยะเวลาในการบำรุงรักษาโดยการเก็บบันทึกผลใน PC และสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มอีกด้วย สามารถบันทึกผลการวัดในหน่วยความจำภายในได้ ซึ่งสามารถโอนผลไปยัง PC ผ่าน ทางสาย USB แบบพิเศษได้ สามารถโอนข้อมูลการวัดไปยัง PC ในขณะนั้นได้ด้วย

KYORITSU

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER : 6305 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน คุณสมบัติ เครื่องวัดไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพช่างไฟฟ้างานเครื่องวัดไฟฟ้าจึงควรเรียนรู้หลกัการเบื้องต้นเสียก่อน เพื่อใหเ้หมาะสมกับประเภทของงานการอ่านค่าจากเครื่องวัดไฟฟ้าอาจเกิดการผิดพลาดเนื่องจากเกิดการคลาดเคลื่อนการอ่านค่าสเกลผอดอาจเกิดความเสียหายได้ เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า รุ่น 6305

KYORITSU

เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า POWER METER : KEW 6310 เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบถ้วน เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า POWER QUALITY ANALYZER รุ่น KEW 6310

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6010A มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป, ความไวของเครื่องตัด กระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) ในตัวเดียวกัน รุ่น 6010A เป็นขั้นสูง ทดสอบมัลติฟังก์ชั่นที่สามารถดำเนินการการทดสอบทั้งหมดที่จำเป็นโดย IEC 364-6-61 ด้วยเครื่องมือเดียว มันสามารถใช้ในการทดสอบฉนวนกันความร้อน ความต้านทานต่อเนื่อง ห่วงความต้านทานและ RCDs (ELCBs) สี่ทดสอบที่สำคัญ ความต้องการในการทดสอบไฟฟ้า เครื่องดนตรีสี่ในหนึ่ง industry.This ไม่จำเป็นต้องพกแต่ละการทดสอบฟังก์ชั่นเดียว รุ่น 6010A ถูกออกแบบมาเพื่อ IEC61010-1 และสามารถใช้ได้กับเครื่องหมาย CE เพื่อ การปฏิบัติตามอีเอ็มซี เครื่องวัดความต่อเนื่องแบบหลายฟังก์ชั่น / Multi Function Continuity Tester รุ่น 6010A

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6010B มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป, ความไวของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) และแรงดันไฟฟ้าสัมผัสในตัวเดียวกัน เครื่องวัดค่าความต่อเนื่องแบบหลายฟังก์ชั่น / Multi Function Continuity Tester รุ่น 6010B

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6011A มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป (Earth LOOP Impedance), ความไวของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) และค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร ณ จุดที่วัด (PSC) ในตัวเดียวกัน

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6016 มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สามารถเลือกย่านการทดสอบได้หลายย่านการทดสอบเพื่อความแม่นยำ เครื่องวัดค่าความต่อเนื่องการทำงานแบบหลายฟังก์ชั่น / Multi Function Continuity Tester รุ่น 6016

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6018 มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ สามารถทดสอบค่าความต้านทานฉนวน, ความต่อเนื่อง, ความต้านทานลูป, ความไวของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว RCD (ELCB) ในตัวเดียวกัน เครื่องวัดความต้านทานดิน รุ่น 6018

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบเอนกประสงค์ MULTI FUNCTION TESTERS : 6050 เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ สามารถใช้งานได้ทั้ง Loop Tester และ RCD Tester รวมถึงสามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ LOOP + RCD Tester เครื่องตรวจสอบการลัดวงจรไฟฟ้า รุ่น 6050

KYORITSU

มิเตอร์สอบความต้านทานลูป LOOP/PSC TESTER : 4118A มิเตอร์ตรวจสอบความต้านทานลูป ย่านการวัด Loop Impedance : 20/200/2000 โอห์ม มีความละเอียดถึง 0.01 OHM มีวงจร D-Lok ใช้ป้องกันการลัดวงจรของ Breaker Loop / PSC Testers / เครื่องตรวจสอบความต้านทานลูป รุ่น 4118A

KYORITSU

มิเตอร์ทดสอบลูป LOOP/PFC/PSC TESTER : 4140 มิเตอร์ทดสอบลูป จอแสดงผลคู่ช่วยให้วัดพร้อมกันได้ เช่น Loop และ PFC/PSC และสามารถเชื่อมต่อแบบสองเส้นได้สำหรับทดสอบ Loop L-L, L-N และ PSC Loop / PFC / PSC Tester เครื่องทดสอบลูป / เครื่องทดสอบจุดที่คาดจะเกินการลัดวงจร รุ่น 4140

KYORITSU

มิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล RCD TESTERS : 5406A มิเตอร์วัดค่า RCD (ELCB) โดยจะวัดค่าเวลาในการตัดวงจร (RCD trip time) ได้ ณ จุดจ่ายไฟโดยตรง Digital RCD TESTER / เครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด / มิเตอร์ทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด รุ่น 5406A

KYORITSU

มิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล RCD TESTERS : 5410 มิเตอร์ตรวจสอบกระแสไฟรั่วไหลแบบดิจิตอล การตั้งการตัดกระแส (Trip) : 5mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA Digital RCD Tester เครื่องทดสอบอุปกรณ์กันไฟดูด / เครื่องทดสอบเบรคเกอร์กันไฟดูด รุ่น 5410