เครื่องมือช่าง

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

ปืนดึงเคเบิ้ลไทด้ามโลหะ ใช้ดึงเคเบิ้ลไทหน้ากว้าง 2.2-4.8 มม.

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

ตัด-กรีด-สายไฟทองแดง-อะลูมิเนียม ตัดได้ถึง 25 มม.