ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ROBIN TOOLS : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

กระเป๋ารวมเครื่องมือช่าง (พับเก็บได้) เป็นกระเป๋าหิ้วขนาด 8 x 11 นิ้ว สะพายได้ มีช่องใส่เครื่องมือช่างได้รอบด้าน