เครื่องมือลม

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลม 3/8" Ratchet motor 60 Nm max.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลม 3/8" Ratchet with long front motor 30 Nm max.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลม 1/4" Ratchet closed head design, motor 45 Nm max., composite

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลม 1/4" Ratchet with long front motor 30 Nm max.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลม Ratchet only 140 mm Fast assembly and disassembly with 270 rpm, 30 Nm max.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลม 1/4" Ratchet with short front motor 30 Nm max. With short (180 mm) design.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน High power and efficient sanding, deburring

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Handy and ergonomic Can be used to sand 100% in corners

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน Small belt sander including three sanding belts

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม die grinder 700 W, 6 mm collet, exhaust downwards

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม long die grinder 700 W, 6 mm, 8 mm collet, silencing exhaust hose system

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม die grinder composite - insulated, 6 mm, rear exhaust

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม short die grinder 700 W, 6 mm , 8 mm collet, silencing exhaust hose system

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม die grinder rear exhaust 20000 rpm, 6 mm (3 mm also available)

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม long die grinder rear exhaust 23000 rpm, 6 mm (3 mm also available)

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม die grinder rear exhaust 26000 rpm, 6 mm (3 mm also available)

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม short die grinder rear exhaust 25000 rpm, 6 mm (3 mm also available)

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องเจียรลม High-speed precision grinder - pencil style - for engravings or tuning work. Includes collet 3 mm.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลม 1/2" Ratchet motor torque 130 Nm max., hand torque over 250 Nm, DuoPawl

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลม 1/2" Ratchet motor 90 Nm max., composite+rubber

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลม 1/2" Ratchet motor 60 Nm max

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลมRatchet motor 90 Nm max มีให้เลือกขนาด 3/8 และ 1/2 นิ้ว

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ประแจลม 3/8" closed head design, motor 45 Nm max., composite

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เลื่อยลม Mini-Saw, good for working in confined areas 145 mm

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องยิงรีเวทลม one tool for 3 types of rivets standard, bulb, bolt

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องยิงรีเวทลม with pin removal by suction, up to 6.4 mm steel standard rivets

RODCRAFT : เครื่องมือลม

เครื่องยิงรีเวทลม up to 6.4 mm standard aluminium/copper

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ชุดสกัดลม Set with hexagon chisels 11 mm Stone/concrete

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ชุดสกัดลม Riveting set for truck brake pads set hexagon 11 mm

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ชุดสกัดลม Set with hexagon chisels 11 mm car body / metal

RODCRAFT : เครื่องมือลม

สกัดลม This model is a comfortable and ergonomic alternative using chisels with 11,0 mm

RODCRAFT : เครื่องมือลม

สกัดลม For use with chisels having a 11.0 mm hexagon shank.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ไขควงลม Straight screwdrivers up to 17 Nm, internally adjustable, 1800 rpm

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ไขควงลม Pistol type Screwdriver lightweight composite, external adjustment, up to 15 Nm

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ไขควงลม Pistol type Screwdriver up to 45 Nm, externally adjustable

RODCRAFT : เครื่องมือลม

ไขควงลม Pistol type Screwdriver up to 20 Nm, internally adjustable, 1800 rpm

RODCRAFT : เครื่องมือลม

สว่านลม 1/2" (13 mm) reversible drill with double 3-planet-gear and double front bearing for tough applications.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

สว่านลม 1/2" (13 mm) non-reversible drill with double planetary gear and low speed, also good for mixing applications.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

สว่านลม 1/2" (13 mm) Silenced, non-reversible Drill with down-handle exhaust muffler.

RODCRAFT : เครื่องมือลม

สว่านลม 3/8" (10 mm) reversible Slim tool with adapter to attach a silencing exhaust hose system