เครื่องมือเวิร์คช็อป

RSK

วี-บล็อก Open Box V-Groove with Clamp มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 100 - 300

RSK

วี-บล็อก Cast Iron V Block A-Type มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 50 - 200

RSK

วี-บล็อก Precision Steel V Block มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 50 - 200

RSK

วี-บล็อก Precision Steel V Block มีให้เลือกขนาดตั้งแต่ 38 - 150