เครื่องมือก่อสร้าง

COME UP

ปั้นจั่นชนิดขาตั้งพื้น เฉพาะขาเครน รุ่น CRL-2511 สามารถเคลื่อนย้ายได้ หมุนได้ 135 องศา ควรยึดด้วยลวดสลิงเสมอ

COME UP

ปั้นจั่นชนิดขาตั้งพื้น เฉพาะขาเครน รุ่น CRL-2510A สามารถเคลื่อนย้ายได้ หมุนได้ 135 องศา ควรยึดด้วยลวดสลิงเสมอ

COME UP

ปั้นจั่นชนิดขาตั้งพื้น เฉพาะขาเครน รุ่น CRL-2508 สามารถเคลื่อนย้ายได้ หมุนได้ 360 องศา ควรยึดด้วยลวดสลิงเสมอ

COME UP

ปั้นจั่นชนิดขาจับผนังปูน เฉพาะขาเครน รุ่น CRF-2508 ติดตั้งมั่นคงหมุนได้รอบ 360 องศา