เครื่องมือออโตเมทีฟ

FORCE

เหล็กดูดมู่เล่ย์ 3 ขา GEAR PULLER - 3 JAW

FORCE

เครื่องมือถอดแบริ่ง (666150) 666150 BEARING SEPARATOR • SCM415, capacity 4" to 6" (105-150 mm) • Bolt (diameter 19 mm x 260 mmL x 3/4" x 16t) • Hole (diameter 14.6 mm x 5/8" x 11t)

FORCE

เครื่องมือถอดแบริ่ง (666105) 666105 BEARING SEPARATOR • 45C, capacity 3" to 4-1/2" (75-105 mm) • Bolt (diameter 16 mm x 165 mmL x 5/8" x 18t) • Hole (diameter 11.2 mm x 1/2" x 12t)

FORCE

ตัวดึงลูกปืน Bearing Puller

FORCE

ระบบรองรับแบบลูกหมาก 62802 BALL JOINT SEPARATOR

FORCE

62801 BALL JOINT SEPARATOR • Heat treated drop forged steel body and bolt for long rough usage • Spread ball joints easily where space prevents use of direct action method • Jaw open : 19 mm

FORCE

COIL SPRING COMPRESSOR

FORCE

COIL SPRING COMPRESSOR

FORCE

BALL JOINT SEPARATOR • Tempered drop fored steel one piece construction for long and rough usage • Replacing worn out ball joints easily with a hammer striking • 628300 also can separate shock absorber links • 628400 also can remove CV drive shafts on FWD vehicles

FORCE

เครื่องมือออโตเมทีฟ เหล็กดูดมู่เล่ย์ 3 ขา ขนาด 150 มม. FORCE - 6590206 GEAR PULLER - 3 JAW

FORCE

เครื่องมือออโตเมทีฟ เครื่องมือถอดแบริ่งขนาด 105-150 มม. FORCE - 666105 BEARING SEPARATOR

FORCE

เครื่องมือออโตเมทีฟ เครื่องมือถอดแบริ่งขนาด 75-105 มม. FORCE - 666105 BEARING SEPARATOR

FORCE

เครื่องมือออโตเมทีฟ ตัวดึงลูกปืน FORCE - Bearing Puller 666A035, 666A055