เครื่องมือวัดละเอียด

FORCE

ฟิลเลอร์เกจ FORCE - 20 Blades Metric Feeler Gauge