เครื่องมืออัดจารบี

HASHIMOTO

ถังอัดจารบีใช้ลม ความจุ 20 แกลลอน

HASHIMOTO

ถังอัดจารบี พร้อมเกย์ใช้มือโยก ความจุ 30 แกลลอน

HASHIMOTO

ถังอัดน้ำมันเกียร์ พร้อมเกย์ใช้มือโยก ความจุ 25 แกลลอน