แบรนด์ HEAVY

HEAVY

มือจับพับไม่ได้ รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มีให้เลือก 3 รุ่น

HEAVY

มือจับพับได้ รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มีให้เลือก 3 รุ่น

HEAVY

มือจับ 2 ด้าน รถเข็นสแตนแลส 3 ชั้น มีให้เลือก,มีให้เลือก 2 รุ่น

HEAVY

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น แฮนด์เดียว มีให้เลือก 2 รุ่น

HEAVY

มือจับ 2 ด้าน รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น แฮนด์ 2 ด้าน มีให้เลือก 2 รุ่น

HEAVY

มือจับด้านเดียว รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น แฮนด์เดียว มีให้เลือก 2 รุ่น

HEAVY

มือจับด้านเดียวพับไม่ได้ รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มีขอบกันตก มีให้เลือกหลายขนาด HEAVY : ST-11MR, ST-11LR

HEAVY

มือจับพับไม่ได้ รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มีให้เลือก 3 รุ่น

HEAVY : รถเข็นอุตสาหกรรม

มือจับด้านเดียว พับได้ รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มีขอบกันตก มีให้เลือกหลายขนาด HEAVY : ST-10MR, ST-10LR

HEAVY : รถเข็นอุตสาหกรรม

มือจับพับได้ รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มีให้เลือกหลายขนาด HEAVY : ST-10S, ST-10M, ST-10L