แบรนด์ HEAVY

HEAVY

รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับพับไม่ได้ มีให้เลือก 3 รุ่น

HEAVY

รถเข็นพื้นเหล็กชั้นเดียว มือจับพับได้ มีให้เลือก 3 รุ่น

HEAVY

รถเข็นสแตนแลส 3 ชั้น แฮนด์ 2 ด้าน มีให้เลือก,มีให้เลือก 2 รุ่น

HEAVY

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น แฮนด์เดียว มีให้เลือก 2 รุ่น

HEAVY

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น แฮนด์ 2 ด้าน มีให้เลือก 2 รุ่น

HEAVY

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น แฮนด์เดียว มีให้เลือก 2 รุ่น

HEAVY

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว แบบมือจับพับไม่ได้ มีขอบกันตก มีให้เลือกหลายขนาด HEAVY : ST-11MR, ST-11LR

HEAVY

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มือจับพับไม่ได้ มีให้เลือก 3 รุ่น

HEAVY : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว แบบมือจับพับได้ มีขอบกันตก มีให้เลือกหลายขนาด HEAVY : ST-10MR, ST-10LR

HEAVY : รถเข็นอุตสาหกรรม

รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว มือจับพับได้ มีให้เลือกหลายขนาด HEAVY : ST-10S, ST-10M, ST-10L