แบรนด์ KANI

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ลูกต๊าปกลม เกลียว BSPF Super alloy steel, Ground Thread DiesTap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว มิล (Super alloy steel, Ground Thread Tap)

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป เกลียว มิล HMP (PLUG) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M3 - M24

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว มิล BSW (Super alloy steel, Ground Thread Tap)

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป เกลียว BSW (PLUG) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 9/16 นิ้ว

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว UNF (Super alloy steel, Ground Thread Tap)

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว UNC Super alloy steel, Ground Thread Tap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว BSPF Super alloy steel, Ground Thread Tap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว BSPT Super alloy steel, Ground Thread Tap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป 3 ตัวชุด เกลียว BSF Super Alloy Steel, Ground Thread

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป 2 ตัวชุด เกลียว NPT (TAPER) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ลูกต๊าปกลม เกลียว มิล Super alloy steel, Ground Thread DiesTap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ลูกต๊าปกลม เกลียว UNC Super alloy steel, Ground Thread Dies Tap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ลูกต๊าปกลม เกลียว BSW Super alloy steel, Ground Thread DiesTap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ลูกต๊าปกลม เกลียว UNF Super alloy steel, Ground Thread DiesTap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ลูกต๊าปกลม เกลียว BSF Super Alloy Steel, Ground Thread DiesTap

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ต๊าปถอนเกลียวซ้าย KSE Screw Extrators

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ด้ามต๊าปตัวผู้ KTW มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/16 - 1/2 ถึง 3/8 - 1 นิ้ว

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ด้ามต๊าปกลม KDS มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 2 นิ้ว

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ชุดต๊าปเกลียว BSW ทั้งหมดในกล่อง 18 ชิ้น

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ชุดต๊าปเกลียว UNC ทั้งหมดในกล่อง 18 ชิ้น

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ชุดต๊าปเกลียว UNF ทั้งหมดในกล่อง 18 ชิ้น