เครื่องมืออเนกประสงค์ DIY

OSAKI

เครื่องตัดแผ่นกระเบื้อง เหมาะสำหรับงาน DIY กำลังมอเตอร์ 450 วัตต์ 240 โวลต์

OSAKI

ประกอบด้วยเครื่องเจียร์ไฟฟ้ามือถือ ปากตรง พร้อมหัวเจัยร์แบบต่างๆ รวมชุด 219 ชิ้น

OSAKI

สว่านแท่นปรับ 5 สปีด กำลังมอเตอร์ 210 วัตต์ เหมาะสำหรับงานทั่วไป ไม่ควรใช้ในงานระดับอุตสาหกรรม

OSAKI

ปากกาไฟฟ้าขนาดเล็กเหมาะมือ ใช้ได้บนพื้นผิวหลากหลาย มาพร้อมหัวคาร์ไบด์พร้อมใช้งาน