เครื่องสูบน้ำ

OSAKI : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาดมอเตอร์ 400 วัตต์ สามารถสูบน้ำได้สูงสุด 7,500 ลิตรต่อชั่วโมง