เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

OSAKI : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

ขนาด 90 บาร์ ช่วยให้งานทำความสะอาดสะดวกรวดเร็วและประหยัด มาพร้อมสายฉีดยาว 5 ม. และปืนฉีดน้ำ

OSAKI : เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

ขนาด 110 บาร์ ช่วยให้งานทำความสะอาดสะดวกรวดเร็วและประหยัด มาพร้อมสายฉีดยาว 5 ม. และปืนฉีดน้ำ