แบรนด์ SHOWFOU PUMP

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม รุ่นปลาทอง ใช้งานทั่วไป ยี่ห้อ โชว์ฟู รุ่น GF - Goldfish Utility Submersible Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มรุ่นปลาทองใบพัด Vortex สามารถสูบกากได้ดีกว่า ยี่ห้อ โชว์ฟู รุ่น GVA Kingfish Vortex Submersible Pump -แบบ อัตโนมัติ  

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

RL SERIES Root Blowers เครื่องเติมอากาศชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมัน

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ภายในบ้านหรือสูบน้ำเพื่่อเก็บไว้ในแทงก์น้ำภายในอาคาร ** รุ่น GMA เป็นรุ่นใหม่แทนรุ่น GOA เดิม **

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มรุ่นปลาทองใบพัด Vortex สามารถสูบกากได้ดีกว่า ยี่ห้อ โชว์ฟู รุ่น GV Kingfish Vortex Submersible Pump  

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ธรรมดา) รุ่นปลาทอง ใช้งานทั่วไป ยี่ห้อ โชว์ฟู รุ่น GF - Goldfish Utility Submersible Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ RB SERIES

RB SERIES เครื่องเติมอากาศประกอบไปด้วยมอเตอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียสามารถต่อใช้งานได้สะดวกมีเสียงจากการใช้งาน

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ BS SERIES

เครื่องเป๋าลมประกอบไปด้วยมอเตอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียสามารถต่อใช้งานได้สะดวกมีเสียงจากการใช้งาน

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับใช้ภายในบ้านหรือสูบน้ำเพื่่อเก็บไว้ในแทงก์น้ำภายในอาคาร ** รุ่น GMA เป็นรุ่นใหม่แทนรุ่น GOA เดิม **

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแบบหลายใบพัด ที่เหมาะกับการรักษาแรงดันในระบบให้คงที่ สามารถใช้ภายในบ้านหรือสูบน้ำเพื่อเก็บไว้ในแท็งก์น้ำภายในอาคาร

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำเสียชนิดเหล็กหล่อแบบรางเลื่อน STO - Submersible Sewage Pump - Auto-setter type

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำเสียชนิดเหล็กหล่อแบบขาตั้ง FO - Submersible Sewage Pump - Floor mount type

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำเสื้อเครื่องสแตนเลส ใบพัดเหล็กหล่อ ใช้งานอเนกประสงค์ SFA - Submersible Drainage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำเสื้อเครื่องสแตนเลส ใบพัดเหล็กหล่อ ใช้งานอเนกประสงค์ SF - Submersible Drainage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการความทนทาน การกัดกร่อนจากสารเคมี SQ - Submersible Stainless Sump Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการความทนทาน การกัดกร่อนจากสารเคมีต่างๆ SSQ - Submersible Stainless Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับงานที่ต้องการส่งน้ำค่อนข้างสูง Submersible Highhead Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับน้ำเสีย น้ำที่มีกากผสมในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวเสื้อมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส ใบพัดผลิตจากเหล็กหล่อ Submersible Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับน้ำเสีย น้ำที่มีกากผสมในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวเสื้อมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส ใบพัดผลิตจากเหล็กหล่อ Submersible Sewage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับงานระบายน้ำ ปริมาณน้ำจำนวนมาก Submersible Drainage Pump

SHOWFOU PUMP : เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ

เครื่องสูบน้ำสำหรับอ่างน้ำระบบวนน้ำ MP series : Hydro-Massage Pump