คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

UNIOR : เครื่องมือช่าง 424/4P

คีมย้ำหัว Terminal ด้ามยาง รุ่น 424/4P

UNIOR : เครื่องมือช่าง 425/4A

คีมย้ำหัว Terminal รุ่น 425/4A

UNIOR : เครื่องมือช่าง 425/4B

คีมย้ำหัว Terminal รุ่น 425/4B

UNIOR : เครื่องมือช่าง 425/4C

คีมย้ำหัว Terminal รุ่น 425/4C

UNIOR : เครื่องมือช่าง 425/4AB

คีมย้ำหัว Terminal รุ่น 425/4AB

UNIOR : เครื่องมือช่าง 428/4

คีมย้ำหางปลา/หัว Terminal รุ่น 428/4

UNIOR : เครื่องมือช่าง 427/4CG

คีมย้ำหางปลา Tubular รุ่น 427/4CG

UNIOR : เครื่องมือช่าง 427/2DG

คีมย้ำสาย รุ่น 427/2DG

UNIOR : เครื่องมือช่าง 427/2FG

คีมย้ำหางปลา Tubular Cable Lug รุ่น 427/2FG

UNIOR : เครื่องมือช่าง 428/4AGPB

คีมย้ำหางปลาเปลี่ยนหัวได้ รุ่น 428/4AGPB

UNIOR : เครื่องมือช่าง 478/4G

คีมปอกสายด้ามฟ้ามีปีก รุ่น 478/4G