บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

UNIOR : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

บล็อกชุด 6P/12P ในกล่องเหล็ก 24 ชิ้น ขนาด 1/2"

UNIOR : บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

บล็อกชุดในกล่องเหล็ก ลูกบล็อกชนิด 6 เหลี่ยม ขนาด 3/4" รุ่น 197-S23