อุปกรณ์ทำความสะอาด

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

แผ่นดูดซับของเหลว Absorbent Rolls มีขนาด 50cm x 40c และ 90cm x 40c ให้เลือก 3 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

แผ่นดูดซับของเหลว Essential Light Weight Absorbent Pads ขนาด 50 x 40 cm มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT

แผ่นดูดซับของเหลว Maintenance Absorbent Pads ขนาด 500 x 400 มม. บรรจุในกล่อง 100 แผ่น

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Cube Bag Spill Kits มีให้เลือก 3 ชุด

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Wheeled Poly Bin Spill Kits มีให้เลือก 6 ชุด

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Small Poly Bin Spill Kits มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

Audit Spill Kit Covers มีให้เลือก 2 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว Absorbent Drum Top Covers

SOLENT : อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว Absorbent Pillows มีให้เลือก 3 แบบ

SOLENT

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว Absorbent Socks มีให้เลือก 6 แบบ

SOLENT : อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว ใช้ดูดซับน้ำมันบริเวณผิวน้ำ สามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้ดี มีให้เลือก 2 ขนาด