แบรนด์ SATA

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนยูรีเทน ไร้แรงสะท้อน SATA ขนาด 35, 45, 55, 65 มม.

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวพลาสติก ด้ามไม้ SATA ขนาด 22, 28, 35, 45, 60 มม.

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนช่าง ด้ามไม้ SATA ขนาด 200 , 300 , 400 , 500 กรัม

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลม ด้ามไม้ SATA ขนาด 16 , 24 , 32 ออนซ์

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวกลม SATA ขนาด 16 , 24 , 32 ออนซ์

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวหงอน ด้ามไม้ SATA ขนาด 13 , 16 , 20 ออนซ์

SATA : เครื่องมือช่าง

ค้อนหัวหงอน SATA ขนาด 16 และ 24 ออนซ์

SATA : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ชุดดอกต๊าปเกลียว 5 ชิ้น SATA ขนาด 2.5-8.0 มม.

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมหนีบแหวนหัวโค้ง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมหนีบแหวนปากตรง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมถ่างแหวนปากโค้ง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมถ่างแหวนปากตรง SATA ขนาด 7 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากตรง SATA ขนาด 7 และ 10 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมล็อคปากโค้ง SATA ขนาด 10 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดเหล็กเส้น SATA มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 8-36 นิ้ว

SATA : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมปอกสายไฟ SATA ขนาด 6 และ 7 นิ้ว

SATA : คีมย้ำหางปลา คีมย้ำไฮโดรลิค

คีมย้ำสายไฟ SATA ขนาด 8 นิ้ว

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมคอม้าชุบโครเมี่ยม SATA ขนาด 8 และ 10 นิ้ว ANSI B107.23M DIN 5231

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากจิ้งจกหุ้มฉนวน 1000 โวลต์ SATA ขนาด 7 นิ้ว ANSI B107.20M DIN 5244

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียงหุ้มฉนวน 1000 โวลต์ ขนาด 6 นิ้ว ANSI B107.11M DIN 5238

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากแหลมหุ้มฉนวน 1000 โวลต์ ขนาด 6 นิ้ว ANSI B107.13M DIN 5236

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากจิ้งจก SATA ขนาด 8 นิ้ว ANSI B107.20M DIN 5244

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากเฉียง SATA ขนาด 6, 7, 8 นิ้ว ANSI B107.20M DIN 5244

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากเฉียง SATA ขนาด 7, 8 นิ้ว ANSI B107.11M DIN 5238

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากเฉียง SATA ขนาด 5, 6, 7 นิ้ว ANSI B107.11M DIN 5238

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมผ่อนแรงปากแหลม SATA ขนาด 8 นิ้ว ANSI B107.13M DIN 5236

SATA : เครื่องมือช่าง

คีมปากแหลม SATA ขนาด 6 และ 8 นิ้ว ANSI B107.13M DIN 5236

SATA : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

94609103 (METRIC) ชุดประแจแอลเหลี่ยม ชุดประแจหกเหลี่ยม 9 ชิ้น ยาวพิเศษ

SATA : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

94609104 (S.A.E.) ชุดประแจแอลเหลี่ยม ชุดประแจหกเหลี่ยม 12 ชิ้น ยาวพิเศษ

SATA : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

94609101 (METRIC) ชุดประแจแอลหัวกลม 9 ชิ้น ยาวพิเศษ

SATA : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

94609102 (S.A.E.) ชุดประแจแอลหัวกลม 12 ชิ้น ยาวพิเศษ

SATA : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ด้ามข้องอ SQ.DR.3/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อธรรมดา SQ.DR.1/2" - 3/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3123

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อกดปุ่มล็อค SQ.DR.1/2" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3123

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้อลด ข้อเพิ่ม SQ.DR.1/2" x 3/8" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3123

SATA : เครื่องมือช่าง

ข้ออ่อน SQ.DR.1/2" (METRIC) ANSI B107.10M DIN 3123 มีหลายขนาดให้เลือก

SATA : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกไขหัวเทียน SQ.DR.1/2" (METRIC) ANSI B107.34M มีหลายขนาดให้เลือก

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก SQ.DR.1/2" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามเลื่อน SQ.DR.1/2"-3/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก SQ.DR.1/2"-3/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122