ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดลูกบล็อก 6 เหลี่ยม SQ.DR.1/2" จำนวนรวม 26 ชิ้น

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดคีม 4 ชิ้น ประกอบด้วยคีมปากแหลม คีมตัด คีมปากจิ้งจก คีมตัดพลาสติก

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดคีมถ่างแหวน คีมหนีบแหวน 4 ชิ้น ประกอบด้วยคีมหนีบแหวนปากตรง-ปากโค้ง และคีมถ่างแหวนปากตรง-ปากโค้ง

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดตะไบ 8 ชิ้น ตะไบแบน ตะไบท้องปลิง ตะไบสี่เหลี่ยม ตะไบกลม ตะไบสามเหลี่ยมก้าน ตะไบหัวแหลม-แบน

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดประแจเลื่อน คีมล็อค คีมปากแหลม รวม 5 ตัว

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดประแจแหวนข้างปากตาย 8 ตัว ขนาด 5.5, 6, 7, 20-24 มม.

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดประแจแหวนข้างปากตาย และประแจแอล จำนวนรวม 30 ตัว

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดประแจแหวน 10 ตัว ขนาด 6 - 27 มม.

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดประแจปากตาย และประแจแหวนข้างปากตาย รวม 10 ชิ้น

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดลูกบล็อก 6 เหลี่ยม SQ.DR.1/2" จำนวนรวม 27 ชิ้น

SATA : ชุดเครื่องมือช่างพร้อมเครื่องมือ

ชุดถาดลูกบล็อก 6 เหลี่ยม SQ.DR.3/8" จำนวนรวม 33 ชิ้น