ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

SATA : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือช่าง 3 ชั้นรุ่นฝาเลื่อนปีกนก SATA มีล้อ ขนาด 71 x 37 x 83 ซม.

SATA : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือช่าง 4 ชั้นรุ่นเปิดฝาบน SATA มีล้อ ขนาด 88 x 55 x 102 ซม.

SATA : ตู้เครื่องมือช่าง ตู้ลิ้นชัก ตู้มีล้อ

ตู้เครื่องมือลิ้นชัก 7 ชั้นรุ่น สำหรับถาด SATA มีล้อ ขนาด 68 x 46 x 100 ซม.